Hit and run on Tara Boulevard Sunday morning | Child killed: police

https://www.youtube.com/watch?v=ayKbOV9dFlI