LaGrange mayor pro tem on city's tornado response efforts